Zielony Punkt Kontrolny.

Słupek Nadleśnictwa KrynkiOrganizując trening lub sprawdzian wiele czasu musimy poświęcić na rozstawienie punktów kontrolnych. Wyjęciem z sytuacji są na stale zainstalowane punkty kontrolne, które znakomicie ułatwiają pracę z młodzieżą i początkującymi zawodnikami. Na bazie takich punktów można również zorganizować niższej rangi zawody.

 

Zielony Punkt Kontrolny (ZPK) - taką nazwę nosi opracowana przeze mnie w 2011 roku koncepcja opisująca zasady tworzenia powierzchni ze stałymi punktami kontrolnymi w celu uprawiania różnych form orienteeringu.   Rzecz nie jest nową, jednakże zebranie dotychczasowej wiedzy w formie pewnego zbioru zasad, pozwoli realizować kolejne projekty bez konieczności odkrywania na nowo tego, co inni już wymyślili i co się sprawdziło. Koncepcja wnosi również nowe propozycje rozwiązań szczegółowych niektórych jej elementów.  Zakładam, że powierzchnie z siecią stałych punktów kontrolnych wykorzystywane będą również w celu uprawiania rekreacji i do edukacji. Pełna wersja koncepcji dostępna jest na internetowej stronie Fundacji Sport i Przyroda – Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników: www.okobnol.lasy.gov.pl w zakładce Zielony Punkt Kontrolny.

 

Koncepcja jest swego rodzaju informatorem skierowanym do wszystkich, którzy zechcą wdrożyć pomysł w postaci konkretnego już projektu.    Koncepcja opisuje: wymagania terenowe, wygląd stałych punktów kontrolnych, rodzaj mapy, systemy potwierdzania, zapisywania i publikacji wyników, zawartość broszury informacyjno – edukacyjnej, grupy uczestników oraz wymagania sprzętowe. Projekty, realizowane na bazie koncepcji ZPK, mogą obejmować wszystkie jej elementy lub stanowić wersje uproszczone.  Aby projekt mógł spełniać minimalne wymogi Koncepcji niezbędne jest sporządzenie mapy wybranego terenu, zaprojektowanie lokalizacji stałych punktów kontrolnych i ich rozmieszczenie w terenie oraz opisać zasady udostępnienia map.    

 

Powierzchnie ze stałymi punktami kontrolnymi (permanent control point) funkcjonują w kilkunastu krajach. Najczęściej zagadnienie to jest koordynowane przez krajowe organizacje „orienteeringu”. Przykładowo na stronie British Orienteering Federation można odnaleźć informację o zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii niemal 400 takich miejscach oferujących od jednej do kilku map z różnymi trasami.  Bardzo chętnie tę formę udostępniania terenu stosują instytucje ochrony przyrody (parki), ale także lokalne samorządy oraz jednostki lasów państwowych (np. w Danii). Mapy z propozycjami tras oferowane są w większości przypadków za odpłatnością.

 

Polskie Lasy Państwowe oferują społeczeństwu wiele propozycji ułatwiających i uprzyjemniających pobyt w lesie: tworzą liczne ścieżki edukacyjne, platformy i trasy widokowe, specjalne miejsca, na których można rozpalić ognisko, czy przyrządzić posiłek na grillu, szlaki konne i rowerowe, parkingi leśne.  Las stwarza możliwość rekreacji między innymi w formie spacerów i wycieczek, grzybobrania, myślistwa, jazdy rowerowej i konnej po wyznaczonych szlakach. Pojawiają się ciągle nowe potrzeby społeczne, a wśród nich leśne sporty, głównie o charakterze rekreacji. Wśród zainteresowanych możliwością korzystania z pomocy leśników są również orientaliści. Leśnicy z jednej strony pomagają w realizacji wielu przedsięwzięć z drugiej dbają o przestrzeganie obowiązujących na terenach leśnych przepisów.  Aby więc powstała mapa z siecią stałych punktów kontrolnych niezbędna jest inicjatywa osób zainteresowanych (np. szkoły, klubu) i bezpośredni kontakt z nadleśnictwem. Pierwszą jednostką Lasów Państwowych, która samodzielnie już w 2001 roku wykonało mapę „Uroczysko Kołatek” i zainstalowało 9 stałych punktów kontrolnych było Nadleśnictwo Olsztynek. Zaktualizowaną mapę można otrzymać również dziś w informacji turystycznej miasta Olsztynek i oczywiście w nadleśnictwie. Największy rozgłos zdobył dotychczas projekt Powiatu Wieruszów zrealizowany między innymi przy współpracy z Nadleśnictwem Przedborów pod nazwą „Wieruszowski Powiat z mapą i kompasem”. W ramach tego projektu przygotowano propozycję sześciu map, system potwierdzania wyników, dystrybucji map oraz system nagradzania (Odznaka Powiatowa Orienteeringu Sprawnościowego). Mapy udostępniane są przez Starostwo Powiatowe za odpłatnością. W roku 2011 mapy z siecią stałych punktów kontrolnych wykonały Nadleśnictwa: Krynki, Bytów i Maskulińskie.   Mapy udostępniane są przez te nadleśnictwa nieodpłatnie. Warto zajrzeć na strony internetowe tych nadleśnictw.

 

Realizacja projektów pociąga za sobą znaczny wydatek finansowy, stąd jest zasadne, aby realizować je w ramach współpracy klubu (szkoły), lokalnych samorządów i nadleśnictwa (przykłady z Wiruszowa i Nadleśnictwa Bytów).   Na większe projekty można pozyskiwać zewnętrzne środki pomocowe np. z oferowanych w ramach lokalnych grup działania (dosyć łatwe do pozyskania środki na rozwój obszarów wiejskich).  Animatorów i trenerów orienteeringu namawiam, więc do wykazania inicjatywy w kierunku tworzenia projektów na bazie ZPK.

 

Fundacja Sport i Przyroda - Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników (OKO BnOL) od 2012 roku przyznaje twórcom projektów spełniających kryteria koncepcji ZPK specjalne certyfikaty. Informacja o certyfikowanych projektach można będzie znaleźć w bazie prowadzonej przez Fundację, jak również na stronie Lasów Państwowych pod nazwą: www.czaswlas.pl     


Włodzimierz Protasiewicz

Prezes Fundacji Sport i Przyroda

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny

Biegu na Orientację Leśników.

Ciasteczka :Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.